Ανακοινώσεις προβλημάτων και προγραμματισμένων εργασιών στο δίκτυο και στις υπηρεσίες του ΕΔΕΤ

RSS κανάλι


Ο εξυπηρετητής προσφέρει διάφορες ειδήσεις μέσω RSS. Επιλέξτε τις παραμέτρους και αντιγράψτε το URL του RSSTop of page