Τεκμηρίωση συνδρομητή, ιδιοκτήτη και συντονιστή

Σε αυτό το κείμενο, θα βρείτε:

Αν επιθυμείτε να εκτελέσετε μία συγκεκριμένη εργασία, επισκευθείτε τη λίστα με όλα τα διαθέσιμα χαρακτηριστικά λογισμικού διαχείρισης λιστών Sympa.
Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα, δείτε το FAQχρηστών ή το FAQ διαχειριστών.

Top of page